A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

 • Nhan đề :
 • Giáo trình hệ thống thông tin quản lý
 • Tác giả :
 • Trần Thị Song Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Hệ thống thông tin quản lý,Giáo trình
 • Số trang :
 • 532 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

File Tóm tắt

Online: 142
Lượt truy cập: 17,248,849
Số lượt tải: 1,973,974
})