A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng vùng giá đất khu vực nông thôn: Trường hợp nghiên cứu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Xây dựng vùng giá đất khu vực nông thôn: Trường hợp nghiên cứu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Xây dựng vùng giá đất khu vực nông thôn: Trường hợp nghiên cứu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Xây dựng vùng giá đất khu vực nông thôn: Trường hợp nghiên cứu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 • Tác giả :
 • Phạm Sỹ Liêm;Trần Văn Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Định giá hàng loạt,Phân tích nội suy,Vùng giá đất
 • Số trang :
 • tr. 601-612
Tải file tóm tắt Xây dựng vùng giá đất khu vực nông thôn: Trường hợp nghiên cứu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 195
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})