A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Na Hang

Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Na Hang

Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Na Hang

 • Nhan đề :
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Na Hang
 • Tác giả :
 • Đặng Hồng Diệp
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Chè Shan tuyết,Thương hiệu,Na Hang
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Na Hang

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,846,976
})