A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng quy trình định lượng saponin toàn phần trong rễ đinh lăng (Poliscias fruticosa (L) Hamrs) được thu hái tại Thái Nguyên bằng phương pháp đo quang

Xây dựng quy trình định lượng saponin toàn phần trong rễ đinh lăng (Poliscias fruticosa (L) Hamrs) được thu hái tại Thái Nguyên bằng phương pháp đo quang

Xây dựng quy trình định lượng saponin toàn phần trong rễ đinh lăng (Poliscias fruticosa (L) Hamrs) được thu hái tại Thái Nguyên bằng phương pháp đo quang

 • Nhan đề :
 • Xây dựng quy trình định lượng saponin toàn phần trong rễ đinh lăng (Poliscias fruticosa (L) Hamrs) được thu hái tại Thái Nguyên bằng phương pháp đo quang
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Luyến;Hoàng Thị Cúc;Dương Ngọc Ngà;Nguyễn Hồng Thái;Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đinh lăng,Saponin toàn phần,Hấp thụ tử ngoại UV-vis,Định lượng
 • Số trang :
 • tr. 135-142
Tải file tóm tắt Xây dựng quy trình định lượng saponin toàn phần trong rễ đinh lăng (Poliscias fruticosa (L) Hamrs) được thu hái tại Thái Nguyên bằng phương pháp đo quang

File Tóm tắt

Online: 223
Lượt truy cập: 12,439,759
Số lượt tải: 1,850,602
})