A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

 • Nhan đề :
 • Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Cường;Nguyễn Hiếu Minh;Đỗ Thị Bắc
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mã độc,Phân tích hành vi,Ảo hóa,Cuckoo
 • Số trang :
 • tr. 149-157
Tải file tóm tắt Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

File Tóm tắt

Online: 145
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,110
})