A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ

Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ

Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ

 • Nhan đề :
 • Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ
 • Tác giả :
 • Lý Thu Trang;Nguyễn Văn Huân
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khách hàng,Lòng trung thành,Marketing quan hệ
 • Số trang :
 • tr. 33-40
Tải file tóm tắt Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ

File Tóm tắt

Online: 106
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})