A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp

Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp

Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp

 • Nhan đề :
 • Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Huân;Nguyễn Thị Kim Tuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khách hàng tiềm năng,Email marketing,Doanh nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 25-31
Tải file tóm tắt Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp

File Tóm tắt

Online: 111
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})