A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian banach

Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian banach

Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian banach

 • Nhan đề :
 • Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian banach
 • Tác giả :
 • Trần Học Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Bất đẳng thức biến phân,Xấp xỉ nghiệm,Không gian banach
 • Số trang :
 • 49 tr.
Tải file tóm tắt Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian banach

File Tóm tắt

Online: 138
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})