A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định hệ số độ cứng dọc của khung đẩy ủi phục vụ bài toán khảo sát động lực học

Xác định hệ số độ cứng dọc của khung đẩy ủi phục vụ bài toán khảo sát động lực học

Xác định hệ số độ cứng dọc của khung đẩy ủi phục vụ bài toán khảo sát động lực học

 • Nhan đề :
 • Xác định hệ số độ cứng dọc của khung đẩy ủi phục vụ bài toán khảo sát động lực học
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thành Thu;Chu Văn Đạt;Trần Quang Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Máy ủi,,Khung đẩy,,Hệ số độ cứng,,Hệ số cản,,Động lực học
 • Số trang :
 • tr. 73-77
Tải file tóm tắt Xác định hệ số độ cứng dọc của khung đẩy ủi phục vụ bài toán khảo sát động lực học

File Tóm tắt

Online: 48
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})