A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại Tây Bắc: trường hợp tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại Tây Bắc: trường hợp tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại Tây Bắc: trường hợp tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại Tây Bắc: trường hợp tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Dương Hoài An;Đào Quang Dũng;Đỗ Xuân Luận;Trần Quốc Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thu nhập,Chi tiêu,Hộ gia đình,Dân tộc thiểu số,Tây Bắc,Lục Yên,Yên Bái
 • Số trang :
 • tr. 22-27
Tải file tóm tắt Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại Tây Bắc: trường hợp tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 311
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})