A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trồng hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: nghiên cứu số liệu chuỗi

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trồng hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: nghiên cứu số liệu chuỗi

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trồng hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: nghiên cứu số liệu chuỗi

 • Nhan đề :
 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trồng hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: nghiên cứu số liệu chuỗi
 • Tác giả :
 • Dương Hoài An;Hoàng Văn Cường;Đỗ Xuân Luận;Nông Ngọc Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thu nhập,Hộ gia đình,Hồi,Số liệu chuỗi,Lạng Sơn
 • Số trang :
 • tr. 54-59
Tải file tóm tắt Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trồng hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: nghiên cứu số liệu chuỗi

File Tóm tắt

Online: 122
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})