A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vị thế, yếu tố cản trở và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam

Vị thế, yếu tố cản trở và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam

Vị thế, yếu tố cản trở và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Vị thế, yếu tố cản trở và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Minh Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
 • Từ khóa :
 • Năng lực cạnh tranh,Việt Nam,Giải pháp,Vị thế
 • Số trang :
 • 217 tr.
Tải file tóm tắt Vị thế, yếu tố cản trở và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 127
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})