A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Về toán tử chiếu Metric lên tập lồi đóng và ứng dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân

Về toán tử chiếu Metric lên tập lồi đóng và ứng dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân

Về toán tử chiếu Metric lên tập lồi đóng và ứng dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân

 • Nhan đề :
 • Về toán tử chiếu Metric lên tập lồi đóng và ứng dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân
 • Tác giả :
 • Vàng Văn Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Toán tử chiếu Metric,Tập lồi đóng,Ứng dụng,Bài toán bất đẳng thức biến phân
 • Số trang :
 • 42 tr.
Tải file tóm tắt Về toán tử chiếu Metric lên tập lồi đóng và ứng dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân

File Tóm tắt

Online: 50
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})