A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

 • Nhan đề :
 • Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Thanh Xuân;Dương Thị Nhung;Hà Thị Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phương pháp Gradient descent,Bài toán tối ưu,Học máy
 • Số trang :
 • tr. 95-99
Tải file tóm tắt Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

File Tóm tắt

Online: 306
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})