A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Về đại số tuyến tính của ma trận K-Fibonacci

Về đại số tuyến tính của ma trận K-Fibonacci

Về đại số tuyến tính của ma trận K-Fibonacci

 • Nhan đề :
 • Về đại số tuyến tính của ma trận K-Fibonacci
 • Tác giả :
 • Đinh Thị Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ma trận K-Fibonacci
 • Số trang :
 • 41 tr.
Tải file tóm tắt Về đại số tuyến tính của ma trận K-Fibonacci

File Tóm tắt

Online: 67
Lượt truy cập: 19,730,884
Số lượt tải: 2,032,655
})