A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" ở các trường đại học

Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học

Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" ở các trường đại học

 • Nhan đề :
 • Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" ở các trường đại học
 • Tác giả :
 • Trần Thị Lan
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chủ nghĩa Mác - Lênin, Trường đại học,Nguyên lý,Thuyết kiến tạo,Giảng dạy
 • Số trang :
 • tr. 49-54
Tải file tóm tắt Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" ở các trường đại học

File Tóm tắt

Online: 130
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,356
})