A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học môn công tác quốc phòng, an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên

Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học môn công tác quốc phòng, an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên

Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học môn công tác quốc phòng, an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học môn công tác quốc phòng, an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Diễm
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Quốc phòng,An ninh,Giảng dạy,Phương pháp tình huống
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học môn công tác quốc phòng, an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 501
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,267
})