A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vấn đề duy nhất của L - Hàm và hàm phân hình liên quan đến đa thức vi phân

Vấn đề duy nhất của L - Hàm và hàm phân hình liên quan đến đa thức vi phân

Vấn đề duy nhất của L - Hàm và hàm phân hình liên quan đến đa thức vi phân

 • Nhan đề :
 • Vấn đề duy nhất của L - Hàm và hàm phân hình liên quan đến đa thức vi phân
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Hàm phân hình,Đa thức vi phân
 • Số trang :
 • 47 tr.
Tải file tóm tắt Vấn đề duy nhất của L - Hàm và hàm phân hình liên quan đến đa thức vi phân

File Tóm tắt

Online: 111
Lượt truy cập: 19,730,884
Số lượt tải: 2,032,655
})