A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hạnh;Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lý luận chính trị,Vai trò,Giảng viên,Cách mạng công nghiệp 4.0
 • Số trang :
 • tr. 129-133
Tải file tóm tắt Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,270
})