A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam

Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam

Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam
 • Tác giả :
 • Đồng Thị Hồng Ngọc;Hoàng Thanh Hải;Tạ Thị Mai Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vốn đầu tư nước ngoài,FDI,Phân bố,Giáo dục,Đào tạo
 • Số trang :
 • tr. 39-45
Tải file tóm tắt Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 717
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})