A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

User-Centered Design Strategies for Massive Open Online Courses

User-Centered Design Strategies for Massive Open Online Courses

User-Centered Design Strategies for Massive Open Online Courses

 • Nhan đề :
 • User-Centered Design Strategies for Massive Open Online Courses
 • Tác giả :
 • Ricardo Mendoza-Gonzalez
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • IGI Global
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 349 p.
Tải file tóm tắt User-Centered Design Strategies for Massive Open Online Courses

File Tóm tắt

Online: 1264
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})