A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng Moodle trong dạy và họ trực tuyến học phần tin học đại cương tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Ứng dụng Moodle trong dạy và họ trực tuyến học phần tin học đại cương tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Ứng dụng Moodle trong dạy và họ trực tuyến học phần tin học đại cương tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng Moodle trong dạy và họ trực tuyến học phần tin học đại cương tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thanh Mai;Phùng Thị Thu Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Moodle,Dạy học trực tuyến,Tin học đại cương
 • Số trang :
 • tr. 109-115
Tải file tóm tắt Ứng dụng Moodle trong dạy và họ trực tuyến học phần tin học đại cương tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 229
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})