A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng mô hình logistic xếp hạng tín dụng doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Ứng dụng mô hình logistic xếp hạng tín dụng doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Ứng dụng mô hình logistic xếp hạng tín dụng doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng mô hình logistic xếp hạng tín dụng doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Đồng Thị Hồng Ngọc;Nguyễn Quỳnh Hoa;Nguyễn Thị Thu Hường;Hoàng Thanh Hải;Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mô hình logistic,Xếp hạng tín dụng,Doanh nghiệp xây dựng,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 211-217
Tải file tóm tắt Ứng dụng mô hình logistic xếp hạng tín dụng doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,846,976
})