A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng mô hình Alexander Bathory để đo lường rủi ro tài chính cho các công ty niêm yết ngành bất động sản tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng mô hình Alexander Bathory để đo lường rủi ro tài chính cho các công ty niêm yết ngành bất động sản tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng mô hình Alexander Bathory để đo lường rủi ro tài chính cho các công ty niêm yết ngành bất động sản tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng mô hình Alexander Bathory để đo lường rủi ro tài chính cho các công ty niêm yết ngành bất động sản tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Hậu
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Báo cáo tài chính,Rủi ro tài chính,Bất động sản,Công ty niêm yết,Mô hình Alexander Bathory
 • Số trang :
 • tr. 177-183
Tải file tóm tắt Ứng dụng mô hình Alexander Bathory để đo lường rủi ro tài chính cho các công ty niêm yết ngành bất động sản tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 222
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})