A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng lọc Kalman mở rộng trong thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra cho đối tượng con lắc ngược quay (Rotara inverted pendulum)

Ứng dụng lọc Kalman mở rộng trong thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra cho đối tượng con lắc ngược quay (Rotara inverted pendulum)

Ứng dụng lọc Kalman mở rộng trong thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra cho đối tượng con lắc ngược quay (Rotara inverted pendulum)

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng lọc Kalman mở rộng trong thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra cho đối tượng con lắc ngược quay (Rotara inverted pendulum)
 • Tác giả :
 • Hoàng Đức Quỳnh;Nguyễn Văn Chí;Nguyễn Như Hiền;Nguyễn Doãn Phước
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển,Dự báo phản hồi đầu ra,Con lắc ngược quay,Lọc Kalman mở rộng
 • Số trang :
 • tr. 187-192
Tải file tóm tắt Ứng dụng lọc Kalman mở rộng trong thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra cho đối tượng con lắc ngược quay (Rotara inverted pendulum)

File Tóm tắt

Online: 1062
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})