A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
 • Tác giả :
 • Dương Thị Nhung;Nguyễn Văn Sự;Đinh Đức Hoàng
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ứng dụng công nghệ thông tin,Internet,Quản lý khoa học công nghệ,Quản lý đề tài
 • Số trang :
 • tr. 107-113
Tải file tóm tắt Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

File Tóm tắt

Online: 138
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})