A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng biến đổi wavelet và mạng nowrowrron nhân tạo phát hiện sự cố ngắn mạch 2 pha trên đường dây tải điện

Ứng dụng biến đổi wavelet và mạng nowrowrron nhân tạo phát hiện sự cố ngắn mạch 2 pha trên đường dây tải điện

Ứng dụng biến đổi wavelet và mạng nowrowrron nhân tạo phát hiện sự cố ngắn mạch 2 pha trên đường dây tải điện

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng biến đổi wavelet và mạng nowrowrron nhân tạo phát hiện sự cố ngắn mạch 2 pha trên đường dây tải điện
 • Tác giả :
 • Trương Tuấn Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vị trí sự cố,Mô hình đường dây truyền tải,Bài toán ngược,Sự cố ngắn mạch,Phân tích wavelet
 • Số trang :
 • tr.193-199
Tải file tóm tắt Ứng dụng biến đổi wavelet và mạng nowrowrron nhân tạo phát hiện sự cố ngắn mạch 2 pha trên đường dây tải điện

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,782,957
})