A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Đức Cao Thị Phương Nhung;Cao Thị Phương Nhung;Nguyễn Văn Đức
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh,Giáo dục,Dân chủ,Nghệ thuật
 • Số trang :
 • tr. 3-10
Tải file tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 435
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})