A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Triển khai áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy kế toán, kiểm toán bậc đại học: Kinh nghiệm cho Việt Nam

Triển khai áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy kế toán, kiểm toán bậc đại học: Kinh nghiệm cho Việt Nam

Triển khai áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy kế toán, kiểm toán bậc đại học: Kinh nghiệm cho Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Triển khai áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy kế toán, kiểm toán bậc đại học: Kinh nghiệm cho Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hoa Hồng;Nguyễn Minh Phương;Trương Thị Việt Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Công nghệ thông tin,Giảng dạy,Kế toán,Kiểm toán,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 199-205
Tải file tóm tắt Triển khai áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy kế toán, kiểm toán bậc đại học: Kinh nghiệm cho Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 1250
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})