A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí

Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí

Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí

 • Nhan đề :
 • Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí
 • Tác giả :
 • Nghiêm Trung Dũng;Mạc Duy Hưng;Hoàng Xuân Cơ
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mạng nơron nhân tạo,Chất lượng không khí,Dự báo,Ứng dụng
 • Số trang :
 • tr. 153-159
Tải file tóm tắt Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí

File Tóm tắt

Online: 183
Lượt truy cập: 10,329,913
Số lượt tải: 1,824,300
})