A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu - nano Al 2O3 phân tán bằng phương pháp cơ hóa

Tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu - nano Al 2O3 phân tán bằng phương pháp cơ hóa

Tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu - nano Al 2O3 phân tán bằng phương pháp cơ hóa

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu - nano Al 2O3 phân tán bằng phương pháp cơ hóa
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Duy
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cơ hóa,Cu-Al 2O3,Phân tán,Nhiễu xạ tia X,Hiển vi điện tử quét,Cấu trúc tế vi
 • Số trang :
 • tr.47-51
Tải file tóm tắt Tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu - nano Al 2O3 phân tán bằng phương pháp cơ hóa

File Tóm tắt

Online: 277
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})