A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tối ưu quy trình phân tích đa hình đơn nucleotid rs320 thuộc gen lipoprotein lipase ở người Việt Nam

Tối ưu quy trình phân tích đa hình đơn nucleotid rs320 thuộc gen lipoprotein lipase ở người Việt Nam

Tối ưu quy trình phân tích đa hình đơn nucleotid rs320 thuộc gen lipoprotein lipase ở người Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tối ưu quy trình phân tích đa hình đơn nucleotid rs320 thuộc gen lipoprotein lipase ở người Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Bích Đào
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gen lipoprotein lipase,Nucleotide,Đa hình,Người Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 123-129
Tải file tóm tắt Tối ưu quy trình phân tích đa hình đơn nucleotid rs320 thuộc gen lipoprotein lipase ở người Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 48
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})