A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tối ưu hóa thiết kế hộp giảm tốc hai cấp ứng dụng Matlab optimization toolbox

Tối ưu hóa thiết kế hộp giảm tốc hai cấp ứng dụng Matlab optimization toolbox

Tối ưu hóa thiết kế hộp giảm tốc hai cấp ứng dụng Matlab optimization toolbox

 • Nhan đề :
 • Tối ưu hóa thiết kế hộp giảm tốc hai cấp ứng dụng Matlab optimization toolbox
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Tài
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bánh răng,Hộp giảm tốc,MatLab optimization toolbox,Tối ưu hóa,Điều kiện biên
 • Số trang :
 • tr. 192-196
Tải file tóm tắt Tối ưu hóa thiết kế hộp giảm tốc hai cấp ứng dụng Matlab optimization toolbox

File Tóm tắt

Online: 260
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})