A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Trương Thị Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Tín dụng,Nông nghiệp,Nông thôn,Ngân hàng nhà nước,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 133 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 114
Lượt truy cập: 9,835,337
Số lượt tải: 1,819,758
})