A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức học trải nghiệm chủ đề "Sâu, bệnh hại cây trồng" (Công nghệ 10 - Trung học phổ thông)

Tổ chức học trải nghiệm chủ đề

Tổ chức học trải nghiệm chủ đề "Sâu, bệnh hại cây trồng" (Công nghệ 10 - Trung học phổ thông)

 • Nhan đề :
 • Tổ chức học trải nghiệm chủ đề "Sâu, bệnh hại cây trồng" (Công nghệ 10 - Trung học phổ thông)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hằng;Lê Thị Quyên;Nguyễn Lệ Mai;Vũ Thị Lếnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Công nghệ 10,Giảng dạy,Trải nghiệm,Sâu,Bệnh hại cây trồng
 • Số trang :
 • tr. 103-108
Tải file tóm tắt Tổ chức học trải nghiệm chủ đề "Sâu, bệnh hại cây trồng" (Công nghệ 10 - Trung học phổ thông)

File Tóm tắt

Online: 148
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,846,976
})