A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức hoạt động dạy một số kiến thức về nguồn điện xoay chiều theo định hướng giáo dục Stem cho học sinh THPT

Tổ chức hoạt động dạy một số kiến thức về nguồn điện xoay chiều theo định hướng giáo dục Stem cho học sinh THPT

Tổ chức hoạt động dạy một số kiến thức về nguồn điện xoay chiều theo định hướng giáo dục Stem cho học sinh THPT

 • Nhan đề :
 • Tổ chức hoạt động dạy một số kiến thức về nguồn điện xoay chiều theo định hướng giáo dục Stem cho học sinh THPT
 • Tác giả :
 • Hà Mạnh Đạc
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Vật lý,Nguồn điện xoay chiều,Giảng dạy,Stem
 • Số trang :
 • 86 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức hoạt động dạy một số kiến thức về nguồn điện xoay chiều theo định hướng giáo dục Stem cho học sinh THPT

File Tóm tắt

Online: 255
Lượt truy cập: 10,683,707
Số lượt tải: 1,827,216
})