A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường liên cấp theo chuẩn hiệu trưởng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường liên cấp theo chuẩn hiệu trưởng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường liên cấp theo chuẩn hiệu trưởng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường liên cấp theo chuẩn hiệu trưởng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Đỗ Ngọc Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Hiệu trưởng,Năng lực quản lý,Bồi dưỡng,Yên Bình,Yên Bái
 • Số trang :
 • 118 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường liên cấp theo chuẩn hiệu trưởng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 229
Lượt truy cập: 11,118,780
Số lượt tải: 1,832,444
})