A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam - thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại Thái Nguyên

Tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam - thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại Thái Nguyên

Tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam - thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam - thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Ninh Hồng Phấn;Hồ Thị Thanh Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khoa học công nghệ,Ứng dụng,Nông nghiệp,Lúa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 169-173
Tải file tóm tắt Tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam - thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 154
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,306
})