A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tình hình bệnh hại hạt giống lúa OM6976 và OM4218 canh tác tại Phú Châu - An Giang và khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium spp. hại hạt lúa

Tình hình bệnh hại hạt giống lúa OM6976 và OM4218 canh tác tại Phú Châu - An Giang và khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium spp. hại hạt lúa

Tình hình bệnh hại hạt giống lúa OM6976 và OM4218 canh tác tại Phú Châu - An Giang và khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium spp. hại hạt lúa

 • Nhan đề :
 • Tình hình bệnh hại hạt giống lúa OM6976 và OM4218 canh tác tại Phú Châu - An Giang và khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium spp. hại hạt lúa
 • Tác giả :
 • Lê Thanh Toàn;Võ Thị Tuyết Nhung;Hồ Minh Thuyền
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh lem lép hạt,Nấm hại hạt lúa
 • Số trang :
 • tr.1604-1609
Tải file tóm tắt Tình hình bệnh hại hạt giống lúa OM6976 và OM4218 canh tác tại Phú Châu - An Giang và khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium spp. hại hạt lúa

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})