A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tính chất quang của các cấu trúc nano kim loại: hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt

Tính chất quang của các cấu trúc nano kim loại: hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt

Tính chất quang của các cấu trúc nano kim loại: hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt

 • Nhan đề :
 • Tính chất quang của các cấu trúc nano kim loại: hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt
 • Tác giả :
 • Chu Việt Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nano kim loại,Tính chất quang,Hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt
 • Số trang :
 • tr. 11-20
Tải file tóm tắt Tính chất quang của các cấu trúc nano kim loại: hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt

File Tóm tắt

Online: 307
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})