A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Thân Ngọc Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng,Tín dụng,Bất động sản,Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số trang :
 • 213 tr.
Tải file tóm tắt Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 228
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})