A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng và giải pháp thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên ngữ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên ngữ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên ngữ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Thực trạng và giải pháp thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên ngữ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hồng Minh;Đặng Thị Thu Hương;Lê Thị Thu Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sinh viên không chuyên ngữ,Chuẩn đầu ra ngoại ngữ,Chính sách
 • Số trang :
 • tr. 57-62
Tải file tóm tắt Thực trạng và giải pháp thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên ngữ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 193
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})