A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Ngọc Nương;Đỗ Thái Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp công nghiệp,Doanh nghiệp nhỏ,Doanh nghiệp vừa,Phát triển
 • Số trang :
 • tr. 77-82
Tải file tóm tắt Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 219
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,130
})