A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại cơ quan Thanh Tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2016

Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại cơ quan Thanh Tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2016

Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại cơ quan Thanh Tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2016

 • Nhan đề :
 • Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại cơ quan Thanh Tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2016
 • Tác giả :
 • Vũ Từ Vinh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đất đai,Khiếu nại,Tố cáo,Tranh chấp,Giải quyết,Cơ quan thanh tra,Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại cơ quan Thanh Tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2016

File Tóm tắt

Online: 238
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})