A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thanh Thủy;Lê Tuấn Định;Tiêu Thị Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất,Nông trường,Lâm trường,Quốc doanh
 • Số trang :
 • tr. 205-210
Tải file tóm tắt Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 145
Lượt truy cập: 8,903,601
Số lượt tải: 1,798,839
})