A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm

Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm

Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm

 • Nhan đề :
 • Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm;Trần Quyết Thắng;Đào Thị Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khách sạn Hoàng Mấm,Thương hiệu,Xây dựng,Phát triển
 • Số trang :
 • tr. 19-24
Tải file tóm tắt Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm

File Tóm tắt

Online: 83
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})