A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đào Thị Hương;Cao Thị Phương Liên;Nguyễn Minh Huệ;Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • PR nội bộ,Văn hóa doanh ngihệp,Quản trị doanh nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 43-50
Tải file tóm tắt Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 218
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,054
})