A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tiến Lâm;Nguyễn Tiên Phong;Nguyễn Nam Hà;Nguyễn Văn Dũng;Đặng Thị Kim Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục thể chất,Phát triển thể lực,Tố chất vận động,Sinh viên
 • Số trang :
 • tr. 33-38
Tải file tóm tắt Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 850
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})