A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay

 • Nhan đề :
 • Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hoài Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Khoa học Xã hội
 • Từ khóa :
 • Thực hành quyền công tố,Xét xử án hình sự,Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao
 • Số trang :
 • 164 tr.
Tải file tóm tắt Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay

File Tóm tắt

Online: 91
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,267
})