A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thuật toán kết hợp phân cụm và lấy mẫu nén làm giảm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây

Thuật toán kết hợp phân cụm và lấy mẫu nén làm giảm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây

Thuật toán kết hợp phân cụm và lấy mẫu nén làm giảm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây

 • Nhan đề :
 • Thuật toán kết hợp phân cụm và lấy mẫu nén làm giảm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tuấn Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mạng cảm biến không dây,Lấy mẫu nén,Phân cụm nhóm,Năng liệu tiêu thụ,Dữ liệu rỗng,Thuật toán
 • Số trang :
 • tr. 121-125
Tải file tóm tắt Thuật toán kết hợp phân cụm và lấy mẫu nén làm giảm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây

File Tóm tắt

Online: 214
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})